_____________________

telefon

ügyfélszolgálat

______________________ 

 

wellstar webstar

Vásároljon közvetlen a gyártó
Cégtől.
Előnyei:

Biztonságos. A WellStar Cég által
történő szállítás.
Garantált minőség!
Nem kell mást tennie, mint a Wellstar Webstar logora, vagy
IDE 
kattintani és csatlakozni a gyártói vásárlói programhoz.

 

 

________________________________

 

 

szállitás

 

MPL Logisztikai partner

 

Kiszállítás 1 munkanap alatt.

 

 

 

  

 
 
 
 
 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az AlgaShop (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.algashop.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.algashop.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

 

 

Az AlgaShop Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

Az Algashop Online áruház termékei elérhetőek minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig(szállításba adásáig) szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

MEGRENDELÉS.

A rendeléseket minden nap 0.00-tól 24.00-ig fogadjuk.Előzetes regisztráció nem szükséges.

A RENDELÉS MENETE.

1.     Keresse meg azt a terméket, amelyet meg szeretne rendelni.
2.     A kiválasztott terméket tegye a kosárba.     (kattintson a "vásárlás" gombra)
3.     Ha minden megvan, töltse ki a szállítási és számlázási adatokat.
4.     Véglegesítse a megrendelését. Minden megrendelésről, visszaigazoló e-mailt küldünk azonnal.

SZÁLLÍTÁS.

Az ország teljes területére házhoz szállítjuk a megrendelt  termék(ek)et.
A csomagolás és a szállítás ingyenes !
A megrendelt terméket 1 munkanap alatt szállítjuk.
Elektronikus előrejelzés: A küldemény átvételének megelőző napján, az átvételről  elektronikus előrejelzést kap SMS-ben.

Házhoz szállítás
Posta Pont
Csomag automata

FIZETÉS.

Házhozszállítás esetén készpénzzel vagy bakkártyával.
Posta ponton készpénzzel vagy bankkártyával
Csomagautómatánál bankkártyával

SZOLGÁLTATÓ ADATAI.

 szolgaltatok

 ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: NAIH -136521/2018

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ.
Bohemiasoft s.r.o.

székhely/telephely:Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice
email: finance@bohemiasoft.com
Cégjegyzékszám: 28090403
Adószám: CZ28090403

ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA.

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” feliratra kattintva).

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS.

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A Szolgáltató a megrendelt  árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A Weboldal Szállítás menüpont linkje alatt közölt szállítási lehetőségek és határidők az irányadók.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

PANASZÜGYINTÉZÉS.

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 8-19 óráig, szombaton 9-14 óráig

e-mail: info@algashop.hu


Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogást a fenti elérhetőségeken terjesztheti elő. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (telefonon) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 48 órán belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson.

Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 

VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS.

 A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptárinapot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.. A fogyasztó az elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti cégünkkel.

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni  telefonon , vagy e-mail-ben a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja  a következő elállási nyilatkozat linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat-mintát . Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Elállás esetén a szolgáltatót a termék visszaküldésének a költsége terheli.

Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többlet költséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.


EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK.

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

Zala Megyei Fogyasztóvédelem telefonszám: +36 92 510 530, Telefax: +36 92 510 641

Zala Megyei Fogyasztóvédelem e-mail: fogyved_nydf_zalaegerszeg@nfh.hu

 BÉKÉLTETŐ TESTÜLET.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Elérhetőségek

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

http://www.bekeltetes.hu/

 Bírósági eljárás.

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

SZERZŐI JOGOK

- Miután az algashop.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az Algashop.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

- Az Algashop.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való  hivatkozással lehet.

- A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

- Tilos az Algashop.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az Algashop.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

- Az Algashop.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

- Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 

hatályos: 2016.12.31.

 

ODQwNzYyM